La intervenció regeneradora a Ciutat Vella
TEXT: Joan Fuster i Sobrepere

Ciutat Vella 1983-1998: un pas de gegant per a la seva millora
TEXT: Joan Busquets

A l’entorn de Ciutat Vella. Identitats i diversitats a les ciutats
TEXT: Joan Subirats

Dins la ciutat
TEXT: E. Miralles

Cultura i crim
TEXT: Arcadi Espada

De l’horitzontalitat a les noves infraestructures
TEXT: Pere Cabrera i Massanés

Ciutat Vella, el futur de Barcelona
TEXT: Xavier Casas i Masjoan


     

 

TEXT: E. Miralles

Dins la ciutat

 

 

 

 

 

 

És difícil situar-se a la distància necessària per parlar del projecte global...
I segur que des de la distància es perd la intensitat amb què és necessari treballar en aquests llocs...
És, ha estat, un procés complex...
Amb massa administracions no sempre ben coordinades...
I amb propostes oblidades en els calaixos, que un dia surten a la llum...
Podríem dir que el planejament a Ciutat Vella ha estat tan confús i contradictori com la mateixa ciutat.

Maqueta del projecte d’obertura de l’avinguda Cambó. Enric Miralles és l’autor del projecte de remodelació del mercat de Santa Caterina.

 

I potser això no està malament.
Identificar-se amb la realitat, amb tots els aspectes més difícils, potser és l’única manera de treballar.
Les idees, les hipòtesis de treball sempre semblen massa llunyanes...
Sempre la realitat d’un carrer, d’una casa, fa pols el pensament decidit amb què ens hi apropàvem.

* * * *

Des d’aquest... amb les condicions existents hem anat desenvolupant un treball molt concret en el creixement entre Cambó i Álvarez de Castro... i els voltants del Mercat de Santa Caterina.

Si bé es sap el que es vol:
Unes construccions les ruïnes de les quals puguin també aparèixer com a contemporànies...
Que no demostrin un orgull del que és nou per sobre del temps...
Que tenim un conglomerat amb el teixit existent de cases...
Que acceptin la complexitat –i la densitat- d’un lloc...
Que els seus projectes demostrin una energia capaç de jugar amb el temps.
I que sobretot no amaguin els seus darreres, no siguin una barrera per a una realitat que encara es considera necessari fer desaparèixer...
És difícil parlar del futur...
Aquesta barreja de contradiccions fa que els projectes avancin amb moltes dificultats.
L’activitat del dit i fet aquí no és possible.
Ens agradaria que la nostra proposta desaparegués dins la complexitat de la ciutat històrica...
Per això si ara estem confosos treballant i l’èxit de la proposta... que desaparegui en el futur...
En aquest moment és difícil saber què tenim entre les mans...