L'educació, futur de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut d'Educació, ha impulsat el Projecte Educatiu de Ciutat, un pla estratègic que pretén definir el paper que ha de tenir l'educació en el futur. Aquest treball es va sotmetre a debat el passat mes d'abril, en el congrés internacional “Barcelona, pel coneixement i la convivència”. Els autors dels articles -una sociòloga, un arquitecte, dos urbanistes, un enginyer i economista, un consultor ambiental de la Unesco i dos psicòlegs- plantegen els reptes que haurà d'afrontar l'educació en una futura societat del coneixement i de la informació, però també de la solidaritat i de les noves tecnologies. Els seus plantejaments són d'ampli abast i pluridisciplinars, potser com la societat mateixa.

 

 

TEXT: Ignasi Vila,
Catedràtic de Psicologia de la Universitat de Girona
TEXT:Carme Gómez-Granell,
Doctora en Psicologia i coordinadora del Projecte Educatiu de Ciutat
L'educació: un projecte futur per a Barcelona


TEXT: Ramon Folch,
Consultor ambiental de la Unesco
Congrés internacional Barcelona, pel coneixement i la convivència
Ciutat, sostenibilitat i participació


TEXT: Jordi Borja,
Geògraf, urbanista i assessor del Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona
La ciutat com a pedagogia(*)


TEXT: Oriol Bohigas
Arquitecte, MBM Arquitectes S.A.
La funció educativa dels espais urbans


TEXT: Bruno Gabrielli,
Professor d’Urbanisme de la Universitat de Gènova i assessor urbanístic de l’Ajuntament de Gènova
La funció educativa de l’espai urbà


TEXT: Marina Subirats,
Catedràtica de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Congrés internacional Barcelona, pel coneixement i la convivència
Els canvis en els valors i models de família


TEXT: Joan Majó,
Enginyer i economista
Congrés internacional Barcelona, pel coneixement i la convivència
Educació, formació i accés al mercat laboral