portada

DESCRIPC¨IÓ
Preparar el públic del futur.
TEXT: Xavier Pujol
 
Un punt de trobada ciutadà al cor de l’òpera
. TEXT: J. Casanovas ,
El nou grafisme del teatre pren el granat com
  a color característic
. TEXT: J. Casanovas,

 

Preparar el públic del futur
text: Xavier Pujol 
Cap del Servei Educatiu del Gran Teatre del Liceu  

A partir de 1982, el Consorci del Gran Teatre del Liceu va començar una sèrie d’activitats educatives adreçades a apropar l’òpera als escolars. La més destacada va ser l’organització de visites guiades a l’edifici del teatre, que va permetre que, entre 1992 i 1994, més de 120.000 escolars coneguessin el teatre.

A partir de 1998, superats els principals esculls legals, financers i tècnics, la reconstrucció del teatre entra en la seva fase final. És en aquest moment, amb el Liceu convertit en una institució de titularitat pública, que la direcció del teatre, conscient de la responsabilitat que comporta aquesta situació i de les obligacions socials que se’n desprenen, decideix no solament recuperar les antigues activitats educatives que es duien a terme abans de l’incendi, sinó ampliar-les i dissenyar-ne de noves. Per aquest motiu es crea, dependent directament de la direcció artística del teatre, un servei específic dedicat a aquest àmbit, el Servei Educatiu, que engloba les activitats que fins aleshores es repartien diversos departaments.

En el seu plantejament actual, el Servei Educatiu del Liceu té una doble missió: d’una banda, apropar l’art de l’òpera de manera adequada i entenedora als sectors més joves de la nostra societat, ja sigui a través de l’escola o de l’àmbit familiar, i, de l’altra, difondre, entre aquest mateix sector social, el coneixement del Liceu, tot presentant-lo com un element important del patrimoni cultural heretat. Tant un objectiu com l’altre han de tenir com a resultat primer eixamplar la base d’acceptació social del Liceu, que és una de les condicions bàsiques de legitimació social d’una institució cultural que consumeix una quantitat relativament important de recursos públics.

Dibuix realitzat per un nen que va assistir a l'assaig general de "L'elisir d'amore" al Teatre Victòria, la temporada 1997 - 98.

 

Per dur endavant aquests objectius, el Servei Educatiu del Liceu treballa en quatre línies d’actuació. La primera, que ja era activa durant els anys de reconstrucció del teatre, consisteix a aprofitar o reciclar pedagògicament la producció no específicament destinada a públic jove, que d’una manera regular du a terme el teatre, i que es concreta a facilitar l’accés a grups escolars als assajos generals de les òperes escenificades.

L’accés dels joves a aquestes òperes s’ha de produir necessàriament a través de l’escola, en grup i amb l’assistència de professorat, ja que només aquest pot valorar l’adequació d’allò que s’ofereix –sovint un producte cultural molt complex que entronca amb una llarga tradició i amb uns codis de comprensió i desxiframent molt sofisticats– a les possibilitats d’assimilació dels joves. Si durant els anys de reconstrucció del teatre l’assistència als assajos generals ha estat adreçada fonamentalment a l’ensenyament secundari, en el futur i a mesura que s’aniran creant noves activitats destinades a aquesta franja d’edat, l’assistència als assajos generals s’anirà progressivament derivant cap a joves que puguin presentar una forta motivació inicial per assistir a una representació operística convencional i completa, per exemple, estudiants de música, cant o teatre.

La segona línia d’actuació consisteix a crear una temporada artística adreçada específicament al públic jove amb obres que, per les seves característiques, presentació i format, s’adeqüin a les necessitats i possibilitats d’aquest públic. Aquesta oferta, de moment encara petita però amb voluntat de créixer, ja es posarà en marxa durant la temporada vinent al foyer del teatre amb una producció de titelles de l’òpera La serva padrona de Pergolesi, de la qual s’oferiran dotze funcions escolars i sis de familiars i amb uns Petits concerts, a càrrec de membres dels cossos artístics estables del teatre, dels quals s’oferiran tres funcions.

La tercera línia d’actuació, la més ambiciosa des d’un punt de vista educatiu, consisteix a fer participar els joves de manera activa en el procés de creació artística, instant-los a pujar a l’escenari. L’abast, la despesa i la complexitat organitzativa d’aquest projecte ultrapassa les possibilitats del teatre i per aquest motiu el Liceu, juntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, participa en el projecte Òpera a Secundària, a través del qual l’alumnat de les escoles de la ciutat de Barcelona interessades en aquesta experiència educativa participa en la interpretació d’una òpera contemporània especialment concebuda per a aquesta finalitat.

El projecte Òpera a secundària, que es posarà en marxa durant la temporada vinent amb l’estrena de l’òpera Eco, del compositor Philippe Vallet, hereta, amb voluntat de continuïtat, el model de funcionament i la col.laboració entre institucions que es va produir amb la interpretació, durant les temporades 1997-98 i 1998-99, de l’òpera Brundibár, de Hans Krása (estrena a Espanya), que va permetre que més de 1.500 escolars de Barcelona participessin en la interpretació de les parts corals d’aquesta òpera.

Finalment, la quarta línia d’actuació del Servei Educatiu del Liceu consisteix a crear tots aquells materials didàctics de suport, tant per al professorat com per als escolars, necessaris per poder extreure tot el potencial educatiu que generen les tres línies esmentades anteriorment. Per aquest motiu, s’han anat creant, durant les temporades 1997-98 i 1998-99, dossiers didàctics adreçats als educadors i programes de mà i materials educatius especialment concebuts per a l’alumnat. També, en aquesta mateixa línia, s’ha iniciat una col.laboració amb el Programa d’informàtica educativa del Departament d’Ensenyament que ha permès la creació i edició de dos Cd-rom educatius dedicats a presentar als joves, de manera entenedora i agradable, dos títols operístics de l'important repertori que s’han presentat la temporada 1998-99 del Gran Teatre del Liceu, Norma i La flauta màgica.