english


portada

 portada de BMM
correu
arxiu

Cronologia

 

1217 D'aquest any daten les primeres notícies del mercat.

1797 El mercat ocupa els marges de la Rambla entre el convent dels caputxins i el carrer Canuda.

1802 Les parades són desplaçades al carrer de la Petxina amb motiu de la vinguda de Carles IV a Barcelona.

1823 S'inicia l'enderroc del convent i església de Sant Josep, del segle XVI, i el mercat s'hi instal.la temporalment.

25 de juliol de 1835 En un avalot
ciutadà s'incendia el convent dels carmelites descalços. Posteriorment serà desamortitzat.

24 de març de 1836 S'enderroca l'antic convent i l'Ajuntament decideix començar a instal.lar les parades en el nou emplaçament.

1837 Acabada la demolició, les parades són reagrupades provisionalment al lloc que ocupaven el convent i el seu hort.

19 de març de 1840 Es col.loca la primera pedra de la gran plaça porticada, segons el projecte signat per Josep Oriol Mestres.

1842 Es fa una ampliació de la Boqueria per descongestionar la Rambla.
S'inaugura el Mercat de Santa Caterina, el primer cobert de Catalunya. El del Born (1876) i el de Sant Antoni (1884) seran els següents.

1847-1851 Es modifica la part septentrional del projecte. La venda de peix s'instal.la a la part posterior de la Virreina.

1850 D'aquest any daten les primeres crítiques al tipus de mercat obert envoltat de columnes jòniques portat a terme.

1854 L'Ajuntament rep autorització per a l'enderroc de les muralles, que durarà dos anys.

1863 S'instal.la el rellotge de la Boqueria.

1865 Miquel de Bergue projecta una senzilla teulada de cinc naus sobre columnes de ferro per substituir els tendals de lona.

1868 S'enderroca la muralla de Mar i la Ciutadella.

Abarrocat arc guarnit instal.lat a lšentrada per la Rambla durant les festes de la Mercč (cap al 1910)

© Archivo Manuel Ortega  

1869 És declarada d'utilitat pública l'ampliació del mercat per la banda de l'actual plaça de la Gardunya.

1871 Els fanals de gas substitueixen el sistema d'il.luminació amb espelmes de sèu.

1873-1885 S'autoritza l'aixecament de coberts provisionals al solar del convent de Jerusalem.

1874 S'instal.la una teulada provisional.

1888 S'enderroca totalment el convent de Sant Joan de Jerusalem, del segle XIV.

1914 S'inaugura la modesta teulada actual.

Desembre de 1998 Comença la reforma de la Boqueria, segons el projecte de Lluís Clotet i Ignasi Paricio.

Principis de 2001 Data prevista per a la finalització de les obres.