englishportada de BMM
correu
arxiu


Cultura
i espai metropolità

El fenomen metropolità barceloní viu una fase de construcció molt dinàmica. El que es considera en l'actualitat la Regió Metropolitana és un territori de 162 municipis i més de 4,2 milions de ciutadans, del qual forma part l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest territori hi ha una interconnexió cada cop més intensa, amb relacions múltiples on la cultura té un paper destacat. De fet, en els darrers anys, l'espai metropolità ha sofert importants transformacions en el mapa d'equipaments, que estan modificant la geografia del consum cultural. Aquest Quadern Central, coordinat per Fèlix Manito, és una aproximació a la realitat cultural metropolitana, una realitat que -com ja assenyalava l'Ajuntament de Barcelona al seu Pla Estratègic del Sector Cultural (1998)- demana estratègies culturals que superin els límits administratius dels municipis. O, dit amb altres paraules, les d'Esteve León, coordinador de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i un dels col.laboradors d'aquest dossier, que requereix "construir la ciutat real des de la cultura".

 

 

La política cultural en la construcció de l'espai metropolità


Els equipaments culturals


La regió metropolitana en l'economia del coneixement


Cultura i educació: les tendències que s'apunten


Heteròpolis. Diversitat urbana i polítiques culturals


Com afectarà Internet els mercats culturals?