english


portada

L'OPINIÓ DE JOAN CLOSportada de BMM
correu
arxiu

De la societat industrial
a la societat de la informació

Text: JOAN CLOS, Alcalde de Barcelona


El fet de ser dins de la xarxa es configura com un dels drets ciutadans bàsics, i
disposar d'una xarxa de comunicacions potents és una condició indispensable per al desenvolupament econòmic.

La societat del coneixement ja és aquí. La telefonia mòbil i Internet, les dues puntes de llança de les noves tecnologies de la informació, estan cada cop més esteses en la nostra societat i, amb el seu ús, neixen conceptes que, com el de la nova economia, no fan més que reflectir el canvis que, ràpidament, aquestes tecnologies van introduint en els nostres hàbits, en la nostra manera de comprar, en la nostra manera de treballar.
Amb la seva implantació sorgeix un debat cabdal per al futur de la nostra societat: de quines infraestructures ens hem de dotar per treure el màxim profit de les noves tecnologies?
Del que parlem és de quines són les infraestructures tecnològiques que ofereixen un suport millor per garantir el funcionament de les comunicacions. El cable pot complir aquesta funció amb escreix, tant pel que fa al cost com al temps, i té prou capacitat per garantir l'accés als serveis que Internet oferirà en un futur proper, quan es converteixi en un format multimèdia avançat i la televisió sigui un instrument interactiu.
Els ajuntaments sabem el que ens juguem amb un desenvolupament correcte de les noves tecnologies de la informació. El seu desplegament i la qualitat de les prestacions que ofereixi aquesta xarxa tecnològica seran un indicador bàsic de la qualitat de vida dels ciutadans. El creixement econòmic, però també molts dels serveis bàsics oferts per les administracions, com ara l'ensenyament, la sanitat o les prestacions socials, aniran directament vinculats a les noves capacitats que les tecnologies de la informació ens ofereixen.

La voluntat dels ciutadans de Catalunya és actuar d'una manera coordinada mitjançant una estructura que permeti la integració i la participació activa en la configuració d'un nou model de societat que integrarà o discriminarà en funció del domini en l'aplicació i l'ús de noves tecnologies, així com en el coneixement
i la selecció de la informació.
El fet de ser dins de la xarxa es configura, cada cop més, com un dels drets ciutadans bàsics, i disposar d'una xarxa de comunicacions potent és ja una condició indispensable per al desenvolupament econòmic d'una ciutat.


Instal.lacions de cable en un carrer de Barcelona

Hem de gestionar la transició de la societat industrial a la societat de la informació. Per a això hem de prendre decisions bàsiques, com dotar el conjunt del país d'una xarxa de telecomunicacions sòlida. I hem de posar en funcionament un sistema de formació permanent per als ciutadans que permeti ampliar l'escàs 20% de persones que ara accedeixen a la xarxa fins a arribar a aconseguir un accés universal. D'aquestes decisions depenen l'equilibri social i territorial de la nova era.
El cable, un tub que incorporarà conductes de fibra òptica amb gran capacitat per transmetre dades, és la infraestructura que ha de donar suport físic a aquesta xarxa de telecomunicacions. Ho és per la seva indiscutible capacitat i fiabilitat tecnològica a l'hora de transmetre dades multimèdia que integrin so, text i imatge, però també per la seva capacitat de complementar-se amb la resta de xarxes tecnològiques.
És per això que 775 municipis de Catalunya s'han aplegat entorn del consorci Localret per garantir el desplegament d'aquesta xarxa, i és per això també que els ajuntaments estan fent un esforç importantíssim per implantar el cable, amb les molèsties que les rases suposen per a molts ciutadans que encara no perceben aquesta infraestructura com una cosa tan necessària com les instal.lacions de la llum, el gas o el telèfon. Ho fem amb el convenciment que aquest esforç valdrà la pena, perquè es tracta d'un pas decisiu per aconseguir que tots els ciutadans puguin accedir en igualtat de condicions a les noves tecnologies.

És per tot això que cal aclarir alguns interrogants que s'han plantejat en els darrers temps sobre el cable. Implantar el cable significa garantir la competència en el sector de les telecomunicacions, acabar amb els monopolis o els oligopolis de facto, gràcies a la presència de diversos operadors que disposen d'una xarxa pròpia.
Avui en dia, el que genera valors no és tant la capacitat manufacturera, que es pot traslladar d'un territori a un altre, com el coneixement i la ciència, que, contràriament al que es pensa encara, no són transportables. Els resultats de la producció científica no es poden formalitzar en un simple manual d'instruccions. L'experiència d'altres ciutats ens demostra que la recerca efectuada en una determinada regió eleva la productivitat de les empreses situades al seu entorn, però els seus efectes positius disminueixen en proporció a la distància del centre generador de coneixements.
El cas de les empreses japoneses, que durant molts anys es van tenir com a paradigma de la capacitat per apropiar-se d'allò que es fa en altres llocs, ens ho demostra. Avui en dia, i malgrat les successives crisis que ha patit, el Japó té una indústria construïda sobre una estructura científica i de recerca molt important.
Barcelona vol potenciar la concentració en el seu territori d'activitats de recerca i desenvolupament, especialment en els sectors industrials més competitius, com són la fabricació de materials electrònics, l'edició, l'electromedicina, els productes farmacèutics o els sectors més avançats.

"El fet de ser dins de la xarxa es configura com un dels drets ciutadans bàsics, i
disposar d'una xarxa de comunicacions potents és una condició indispensable per al desenvolupament econòmic".

Š Dani Codina  

Volem crear les condicions necessàries perquè aquells emprenedors que tinguin una idea, sigui quin sigui el seu origen, puguin trobar a la nostra ciutat un entorn que els sigui favorable i els permeti desenvolupar-la.
I també volem atreure empreses d'àmbit internacional, que no necessitin la regulació de l'Estat, sinó que es regeixin per les normatives de la Unió Europea, que converteixin Barcelona en un centre d'activitats estratègiques i especialitzades amb un alt valor afegit o un contingut innovador com a centre de serveis, d'investigació i desenvolupament, de negocis electrònics, administratius o de distribució.
Tots aquests sectors tenen una cosa en comú: la seva capacitat per generar i capitalitzar el coneixement.
Però la capitalització dels coneixements va més enllà de les estratègies que puguin prendre les empreses de manera individual. Ens cal el desenvolupament de noves infraestructures que les permetin progressar.
Per això reclamem la millora de les nostres infraestructures a través de l'aeroport i l'arribada del tren d'alta velocitat; treballem per assolir un sistema de transport públic de primer nivell i promovem el protagonisme de les universitats en la innovació i la recerca. I també per això esmercem una bona part del nostre esforç a dotar d'una xarxa de cable solvent; perquè els sectors econòmics emergents només s'instal.laran a la ciutat si disposem d'una xarxa de telecomunicacions potent que actuï com a sistema nerviós de la seva activitat.
De fet, els nous projectes d'instal.lació de fibra òptica que s'estan portant a terme a la nostra ciutat són una de les claus principals de la confiança que Barcelona transmet a les empreses respecte de l'ús de les noves tecnologies. El desplegament complet del cable, sense oblidar cap de les opcions que aporti, al més aviat possible, major velocitat i capacitat tecnològica, és la millor aposta que podem fer.