englishportada de BMM
correu
arxiu


Patrimoni, museus i ciutat

El model museístic de Barcelona es caracteritza històricament per l'actiu compromís de l'Ajuntament en la creació i desenvolupament de les entitats i per l'orígen privat de gran part de les col.leccions, elements que distingeixen aquest model de l'aplicat als grans museus espanyols.
En aquest Quadern Central s'examinen els principals moments d'aquesta història a partir de les primeres propostes de catalogació patrimonial realitzades a finals del segle XVIII, passant per les grans consecucions del segle XIX i principis del XX, i acabant amb una referència detallada a les polítiques museístiques desplegades amb la recuperació de la democràcia.
Una part substancial dels articles es dedica a l'exposició dels grans projectes actualment en curs, situant-los en el context de la museologia moderna i de les noves dinàmiques culturals, econòmiques i polítiques de la societat, sense oblidar el paper de les noves tecnologies.Els museus d'art, de ciències i d'història són contemplats en el doble aspecte de la seva realitat actual i de les línies que han de marcar la seva evolució futura.
Completen aquest panorama una discussió sobre el paper pedagògic i turístic dels musues i una ànilisi de la teoria i de la pràctica arquitectòniques seguides en la construcció dels edificis, sovint convertits ells mateixos en obra d'art espectacular.

 

 

Els museus de Barcelona (1975-2000)


El Museu Nacional d'Art de CatalunyaEl MACBA des d'una perspectiva crítica de la cultura


Els Museus de Ciències de Barcelona, un actiu a potenciar


Principis fonamentals de la museologia científica moderna


Històries i museusMuseus, patrimoni i territori


El col.lecionisme privat i els museus de Barcelona


El museu com espectacle arquitectònicEntre la pedagogia i el tour operator


Una ciutat de museus municipals